За нас
Ресурси.
Продукти
Клиенти
Настоящи проекти
Връзки
Контакти
Български.
English.
 
 
 

 

Качествени изследвания
Телефонни изследвания
 
.Ресурси
   
 
Теренна работа

За агенцията работят над 400 сътрудника, разпределени в 31 екипа за полева работа - 27 основни и 4 дублиращи.

Работата на всеки интервюер се подлага на прецизен контрол - на място и по телефона.

Във всяко изследване се проверяват всички интервюери и минимум 30 на сто от проведените интервюта.

За клиенти със собствен аналитичен капацитет, ЕСТАТ предлага събиране и първична обработка на данни, без анализ, на изключително изгодни цени.