За нас
Ресурси
Продукти.
Клиенти
Настоящи проекти
Връзки
Контакти
Български.
English.
 
 
 

 

Омнибусни изследвания
ЕСТАТ Индекс на Бизнесклимата
 
.Продукти
   
 
Продукти

Любознателността и любопитството на екипа към всички аспекти на обществото и пазарите ни карат да разработваме нови продукти, отговарящи на непрекъснато променящите се нужди на нашите клиенти.

Освен класическите омнибус изследвания (OmniPopulation), ЕСТАТ провежда и бизнес омнибус (OmniBusiness), в който участват български компании от реалния сектор.

ЕСТАТ Индекс на Бизнес климата е продукт, който следи състоянието на българския бизнес и прогнозира неговото развитие.

По силата на договор за партньорство и представителство от началото на 2013 г. ЕСТАТ е представител за България на продукта TRAVELSAT на белгийската компания TCI Research.