За нас
Ресурси
Продукти.
Клиенти
Настоящи проекти
Връзки
Контакти
Български.
English.
 
 
 

 

Омнибусни изследвания
 
.Продукти
   
 
ЕСТАТ Индекс на Бизнесклимата

(от 2002 година на пазара)

Съвместно с експерти от Центъра за икономическо развитие, статистици и икономисти екипът на ЕСТАТ разработи, по подобие на германския IFO Index, Индекс на бизнес климата в България, който следи състоянието и прогнозира развитието на реалния сектор. Изследването е представително за страната и се провежда четири пъти годишно с обща извадка от 1 200 фирми. Данните дават възможност да бъдат проследявани тенденции и специфични особености в развитието на предприятията, както и сезонност и динамика в оценките на различни проблеми, свързани със състоянието на бизнеса и средата.