За нас
Ресурси
Продукти.
Клиенти
Настоящи проекти
Връзки
Контакти
Български.
English.
 
 
 

 

ЕСТАТ Индекс на Бизнесклимата
 
.Продукти
   
 
Омнибусни изследвания

OmniPopulation
(от 2004 година на пазара)

Тип изследване: национално представително изследване тип “омнибус”
Метод на регистрация:   пряко интервю в дома на респондента
Съвкупност: население на възраст над 15 години
Размер на извадката: 1 000
Тип извадка: двустепенна гнездова извадка с обход
Критерии за подбор: метод на Лесли Киш „Next Birthday”, един човек в домакинство
Максимална грешка: ±3,1% при 95% гаранционна вероятност
Периодичност: всеки месец


OmniBusiness

(от 2002 година на пазара)

Тип изследване: национално представително изследване тип “омнибус”
Метод на регистрация:   face-to-face интервю на работното място
Съвкупност: български компании, реален сектор
Размер на извадката: 400
Тип извадка: двустепенна гнездова извадка с обход
Максимална грешка: ±4,8% при 95% гаранционна вероятност
Периодичност: в началото на всяко тримесечие