За нас
Ресурси
Продукти
Клиенти
Настоящи проекти.
Връзки
Контакти
Български.
English.
 
 
 

 

 
.Клиенти
   
 
  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
  Държавни институции/Общини
 
   
 
Изследвания  
Провеждане на социологически проучвания свързани с изпълнението, мониторинга и оценката на Комуникационния план на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

Извършване на медиен мониторинг и контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.