За нас
Ресурси
Продукти
Клиенти
Настоящи проекти.
Връзки
Контакти
Български.
English.
 
 
 

 

 
.Клиенти
   
 
  Министерски съвет
  Държавни институции/Общини
 
   
 
Изследвания  
Проучване на тема "Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора"
Извършване на медиен мониторинг и контент анализи по Проект № 0041-ЦИО-3.1 „Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка и Комуникационния план на Оперативна програма „Техническа помощ“.