За нас
Ресурси
Продукти
Клиенти
Настоящи проекти.
Връзки
Контакти
Български.
English.
 
 
 

 

 
.Клиенти
   
 
  Министерство на образованието, младежта и науката
  Държавни институции/Общини
 
   
 
Изследвания  
Извършване на изследване и анализ на нивото на подготвеност на представители на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научно-изследователска дейност“ по проект BG051PO001 – 3.3.05-0001 „Наука и бизнес“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.