За нас
Ресурси
Продукти
Клиенти
Настоящи проекти.
Връзки
Контакти
Български.
English.
 
 
 

 

 
.Клиенти
   
 
  Асоциация на индустриалния капитал в България
  Неправителствени организации (НПО)
 
   
 
Изследвания  
Провеждане на национални представителни проучвания по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, финансиран в рамките на Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001.2.1.05 „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори“, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.