За нас
Ресурси
Продукти
Клиенти
Настоящи проекти.
Връзки
Контакти
Български.
English.
 
 
 

 

 
.Клиенти
   
 
  Министерство на икономиката и енергетиката
  Държавни институции/Общини
 
   
 
Изследвания  
„Анализ на причините за пътуванията на българи в чужбина и в страната” по проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България”; „Мониторинг на ефективността от маркетинговите дейности по проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България””; „Оценка на ефективността на националния маркетинг през 2012 и 2013 г.” по проект „ Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националания маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии”
Анализ на състоянието на туристическите информационни центрове (ТИЦ) в България и създаване на предпоставки за тяхното развитие като национална мрежа посредством разработването на единни насоки и предложения за техното регламентиране