За нас
Ресурси
Продукти
Клиенти
Настоящи проекти.
Връзки
Контакти
Български.
English.
 
 
 

 

 
.Клиенти
   
 
  Дирекция на Природен парк Витоша
  Държавни институции/Общини
 
   
 
Изследвания  
Извършване на социологическо проучване и мониторинг на туристопотока, Обособена позиция 2: Извършване на социологическо проучване на общественото мнение с цел отразяване на обществените нагласи и разбирания във връзка с предстоящата актуализация на плана за управление на Природен парк "Витоша"