За нас
Ресурси
Продукти
Клиенти.
Настоящи проекти
Връзки
Контакти
Български.
English.
 
 
 

 

Рекламни/PR агенции
Медии
Международни организации
Изследователски агенции
Политически партии
Консултантски организации
Търговски компании
Неправителствени организации (НПО)
 
.Клиенти
   
 
Държавни институции/Общини

 
 
   
  Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР
  Изследвания »
   
   
  Държавно предприятие Български спортен тотализатор
  Изследвания »
   
   
  Български институт за стандартизация
  Изследвания »
   
   
  Държавна агенция за закрила на детето
  Изследвания »
   
   
  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
  Изследвания »
   
   
  Министерство на труда и социалната политика
  Изследвания »
   
   
  Министерство на здравеопазването
  Изследвания »
   
   
  Държавна агенция по туризъм (съвместно със Синовейт)
  Изследвания »
   
   
  Областна администрация - Русе
  Изследвания »
   
   
  Дирекция на природен парк Витоша
  Изследвания »
   
   
  БНБ
  Изследвания »
   
   
  Национален статистически институт
  Изследвания »
   
   
  Агенция по обществени поръчки
  Изследвания »
   
   
  Агенция по заетостта
  Изследвания »
   
   
  Българска фондова борса – София АД
  Изследвания »
   
   
  Министерство на икономиката и енергетиката
  Изследвания »
   
   
  Министерство на финансите
  Изследвания »
   
   
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Изследвания »
   
   
  Министерство на транспорта
  Изследвания »
   
   
  Изпълнителна агенция “Пътища”
  Изследвания »
   
   
  Изпълнителна агенция за национална туристическа реклама и информация
  Изследвания »
   
   
  Българска агенция за инвестиции
  Изследвания »
   
   
  Община Разлог
  Изследвания »
   
   
  Община Русе
  Изследвания »
   
   
  Община Шумен
  Изследвания »
   
   
  Община Велико Търново
  Изследвания »
   
   
  Икономически институт на БАН
  Изследвания »
   
   
  Българска служба за акредитация
  Изследвания »
   
   
  Национален Фонд "Култура"
  Изследвания »