За нас
Ресурси
Продукти
Клиенти
Настоящи проекти
Връзки
Контакти
Български.
English.
 
 
 

 

 
.За нас
   
 
За нас

ЕСТАТ е компания за набиране, обработка и анализ на изследователски данни и за предоставяне на консултантски услуги в областта на маркетинга. Дейността на фирмата започва през 2002 година и обхваща пълния спектър от методи за регистриране и интерпретиране на информация от проучвания. През последните години усилията на екипа са концентрирани в пет основни области:

  • бизнес климат и развитие на бизнеса
  • информационни и комуникационни технологии и иновации
  • пазари, марки и потребители
  • мониторинг и оценка в сферата на секторните оперативни програми
  • туризъм

От 2003 г. ЕСТАТ е член на ESOMAR – European Society for Opinion and Marketing Research.

 

От 2011 г. ЕСТАТ е член на WAPOR (World association for public opinion research).

 

От 2013 г. ЕСТАТ е член на АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България).

 

От 2014 г. ЕСТАТ е член на GMR (Global Market Research).

 

През октомври 2009 година ЕСТАТ, заедно с 13 други компании, основава Българската асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение (BAMOR).

 

През 2010 г. ЕСТАТ въведе Система за управление на качеството (СУК) ISO 9001:2008.
 
В ЕСТАТ работят специалисти по обща и икономическа социология, маркетинг, политология, психология, икономика и финанси. Агенцията разполага с екип от постоянни консултанти в областта на статистиката и изработката на извадки, рекламата, медиите, икономиката и социалните науки.